Cenník kontrol originality

Kontroly originality vykonáva Szabó Štefan, Čerenčianska cesta 20, 979 01 Rimavská Sobota

a) základná kontrola originality

1. Prípojné vozidlá a motocykle

Cena s DPH s nálepkami
 EUR

Prípojné vozidlá do 3,5t O1, O2

56,-

Prípojné vozidlá nad 3,5t O3

62,-

Prípojné vozidlá nad 10t O4

85,-

Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)

46-

Motocykle L1e, L2e

32,-

Motocykle L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

49,-

2. Osobné vozidlá

Cena s DPH s nálepkami
 EUR

Osobné vozidlá do 1400cm3 M1

63,-

Osobné vozidlá do 2000cm3 M1

73,-

Osobné vozidlá nad 2000cm3 M1

83,-

Terénne vozidlá do 2000cm3 G

86,-

Terénne vozidlá nad 2000cm3 G

96,-

3. Nákladné vozidlá, autobusy a traktory

Cena s DPH s nálepkami
 EUR

Nákladné vozidlá do 3,5 t N1

79,-

Nákladné vozidlá nad 12 t N2

119,-

Nákladné vozidlá nad 12 t N3

152,-

Autobusy do 5t M2

102,-

Autobusy nad 5t M3

116,-

Traktory, Pásové traktory T1, T2, T3, T4, T5, C1, C2, C3, C4, C5

115,-

b) administratívna kontrola originality

4. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
 EUR

Administratívna kontrola bez overovania pravosti osvedčenia

50% z ceny kontroly

Administratívna kontrola s overovanim pravosti osvedčenia

70% z ceny kontroly

c) kontrolné nálepky

5. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
 EUR

Kontrolná nálepka KO

12,-

Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID

2,-

Kontrolná nálepka vnútorná KO

2,-

V cene kontroly je započítaný “Odborný posudok o kontrole originality” (2x tlačivo)

Cenník technických kontrol… 
Cenník emisných kontrol…