Cenník technických kontrol

pravidelná a zvláštna v plnom rozsahu

1. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

Cena s DPH
EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), motocykle a pod. (L1e az L7e, Ls)

32,-

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1) + LPG/CNG

37,-

2. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory, pracovné stroje a autobusy

Cena s DPH
EUR

Nákladné vozidlá (N2, N3), Autobusy (M2, M3), Pásové traktory, Pracovné stroje

65,-

Nákladné vozidlá (N2, N3), Autobusy (M2, M3), Pásove traktory (Cx) +LPG/CNG

67,-

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4), pripojné vozidlá za traktor (R1, R2, R3, R4)

45,-

3. Prípojné vozidlá

Cena s DPH
EUR

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)

21,-

Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4), za traktor (R1, R2, R3, R4)

49,-

administratívna, opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu

1.Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

Cena s DPH
EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), motocykle L1e az L7e, pripojné vozidlá O2

18,-

Zvláštna technická kontrola, Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

18,-

2.Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory, autobusy, prívesy a návesy

 Cena s DPH
 EUR

Opakovaná do 50% rozsahu kontrolovaných skupín (M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T1-5, C1-5)

33,-

Zvláštna technická kontrola, (M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T1-5, C1-5)

33,-

3. Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel

Cena s DPH
EUR

Administratívna kontrola TK

11,-Súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

Cena s DPH
EUR

Doplnenie technických údajov pri dovoze

15,-

Vystavenie opisu protokolu

10,-

Nastavenie svetlometov

10,-

Prednostné vybavenie TK/EK

+ 100% ceny

Cenník platný od 1.12.2019. Všetky uvedené ceny sú s DPH 20%.