Cenníky emisných kontrol

pravidelná

1. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

Cena s DPH

EUR

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom, benzín s riadeným kat., diesel

35,-

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom, benzín s riadeným kat., diesel + LPG

45,-

2. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy (M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5)

Cena s DPH

EUR

Všetky kategórie

42,-

Administratívna emisná kontrola

11,-Súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

Cena s DPH
EUR

Doplnenie technických údajov pri dovoze

15,-

Vystavenie opisu protokolu

10,-

Nastavenie svetlometov

10,-

Prednostné vybavenie TK/EK

+ 100% ceny

Cenník platný od 1.12.2019. Všetky uvedené ceny sú s DPH 20%.