Cenníky

Cenník technických a emisných kontrol

Technická kontrola pravidelná zvláštna a opakovaná v plnom rozsahu

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

Cena s DPH
EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), motocykle a pod. (L1e az L7e, Ls)

40,-

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1) + LPG/CNG

50,-

4. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory, pracovné stroje a autobusy

Cena s DPH
EUR

Nákladné vozidlá (N2, N3), Autobusy (M2, M3), Pásové traktory, Pracovné stroje

60,-

Nákladné vozidlá (N2, N3), Autobusy (M2, M3), Pásove traktory (Cx) +LPG/CNG

70,-

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4), pripojné vozidlá za traktor (R1, R2, R3, R4)

50,-

6. Prípojné vozidlá

Cena s DPH
EUR

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)

30,-

Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4), za traktor (R1, R2, R3, R4)

40,-

Emisná kontrola pravidelná

1. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

Cena s DPH
EUR

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom, benzin s riadenym kat., diesel

40,-

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom, benzin s riadenym kat., diesel + LPG

50,-

2. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy (M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5)

 Cena s DPH
 EUR

Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy

50,-

Administratívna emisná kontrola

20,-

Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy + PLYN

70,-

Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 pre M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb

100,-

Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 pre ostatné kategórie

50,-

 

Technická kontrola administratívna opakovaná zvláštna v čiastočnom rozsahu

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

Cena s DPH

EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), motocykle L1e az L7e, pripojné vozidlá O2

20,-

Zvláštna technická kontrola, Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

30,-

3. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory, autobusy, prívesy a návesy

Cena s DPH

EUR

Opakovaná do 50% rozsahu kontrolovaných skupin (M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T1-5, C1-5)

30,-

Zvláštna technická kontrola, (M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T1-5, C1-5)

30,-

4. Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel

Cena s DPH

EUR

Administratívna kontrola TK do 3,5 t (L, M1, N1, O1, O2)

20,-

Administratívna kontrola TK nad 3,5 t

20,-

Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 pre M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb

200,-

Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 pre ostatné kategórie

100,-Súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

Cena s DPH
EUR

Doplnenie technických údajov pri dovoze pre M1, N1, L, O1, O2, Ls

10,-

Vystavenie opisu protokolu

10,-

Nastavenie svetlometov

10,-

Prednostné vybavenie TK/EK

+ 100% ceny

Kontrolné meranie Emisií bez protokolu

20,-

Kontrola bŕzd na Valcovej skúšacke

10,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze pre M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 – R4, T1 – T5, Ps

30,-

Cenník platný od 1. 1. 2021. Všetky uvedené ceny sú s DPH 20%.