Cestné kontroly

Od 25. mája 2006 zasahujú na slovenských cestách špeciálne vozidlá mobilnej stanice technickej kontroly.Smernica 2000/30/ES (2010/47/EÚ) Policajný zbor zaväzuje vykonávať neoznámené a neočakávané kontroly technického stavu vozidiel priamo v cestnej premávke. V rámci cestných kontrol sa vykonávajú aj kontroly sociálnej legislatívy, teda kontroly dodržiavania bezpečnostných prestávok a rýchlosti jazdy.

Technické kontroly sú vykonávané špeciálnymi vozidlami – mobilnými stanicami technickej kontroly.

Cestná technická kontrola je zameraná na:
a) brzdový systém a jeho komponenty,
b) výfukový systém
c) dymivosť (dieselové motory),
d) emisie (benzínové motory a ich modifikácie),
e) spojovacie zariadenia,
f) svetlomety, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,
g) kolesá a pneumatiky,
h) pruženie (viditeľné závady),
i) podvozok (viditeľné závady),
j) tachograf (inštalácia),
k) obmedzovač rýchlosti (inštalácia).

Cestné technické kontroly sa spravidla týkajú vozidiel kategórii M2, M3, N2, N3, O3, O4

Zaradenie mobilných staníc technickej kontroly do bežného výkonu služby slovenskej polície je len jedno so systémových opatrení ministerstva vnútra a polície na znižovanie dopravnej nehodovosti, ktoré bude mať preventívny a represívny charakter.