Nové lekárničky

Obal lekárničky podľa novej vyhlášky (Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z.) má mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu. Na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pre motolekárničku s minimálnou veľkosťou 4 cm.

Upozornenie:
Lekárničky schválené podľa starších predpisov možno používať až do dátumu ich spotreby, pričom ich nie je ich potrebné dovybaviť kartou prvej pomoci.

Lekárničky sú určené najmä na ošetrenie malých rán a odrenín, ošetrenie rán, popálenín a krvácania, ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov, ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Lekárničky musia  obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
 • lekárničky pre kategórie motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps
 
Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks
 3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu)