Pred návštevou STK

Príprava vozidla na STK
Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly.

Povinnosť prevádzkovateľa vozidla
Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. Povinnú výbavu k Vášmu vozidlu môžete nájsť tu. (líši sa podľa druhu a kategórie vozidla).

Prečo navštíviť našu STK…
Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať zákonom predpísané kontrolné služby úplne novým spôsobom, orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite univerzálnej kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov, nemusíte strácať veľa času čakaním.

Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?


a)  Technická kontrola pravidelná a administratívna

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).
Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.b)   Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.c)   Technická kontrola zvláštna

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.

hore
    Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že absolvujete STK na prvýkrát?
Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK pár minút a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát.

 1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
 2. kompletná autolekárnička (motolekárnička) – pozor na dobu expirácie (obsah lekárničky nájdete tu),
 3. skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá a spätné svetlá),
 4. skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov (pri zasvietení stretávacími svetlometmi na kolmú stenu, a použití funkcie na znižovanie sklonu svetlometov, by ste mali pozorovať viditeľné zníženie lúča svetlometov – po vrátení ovládača do polohy “0” by sa lúč svetla mal vrátiť do pôvodnej polohy),
 5. kontrola bŕzd (vozidlo pri stlačení brzdového pedála viditeľne spomaľuje, nevybočuje pri brzdení z priameho smeru, brzdový pedál je dostatočne tvrdý, pri brzdení sa neozýva žiadny škripot alebo piskot z bŕzd, parkovacia brzda udrží vozidlo aj na svahu bez problémov),
 6. kontrola prednej nápravy a riadenia, 
 7. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm), 
 8. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

Tu sa totiž chyby zistené pri technických kontrolách prejavujú najčastejšie.

hore


Kedy technickú kontrolu nie je možné vykonať?

 • Ak nepredložíte ustanovené doklady

Pred kontrolou je dobré si uvedomiť, že v prvom rade nám ide o Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich blízkych. Sme preto radi, že Vám môžeme informáciami zistenými o Vašom vozidle pomôcť a prispieť tak k Vašej spokojnej a hlavne bezpečnej jazde.

Prípravu na emisnú kontrolu môžete nájsť tu.