Nastavte si pripomienku – platnosť TK, EK


V dokladoch z predchádzajúcej kontroly, aj na nálepke (čelné sklo), je uvedený termín nasledujúcej technickej (emisnej) kontroly. Pri novších vozidlách si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie a príslušnej lehoty platnej pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste náhodou nedostali pokutu pri cestnej kontrole, ponúkame Vám službu, ktorá Vás prostredníctvom bezplatnej SMS alebo e-mailu včas upozorní na koniec platnosti technickej (emisnej) kontroly. Do nasledujúceho formulára stačí zadať evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a sledovanie termínu môžete nechať na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Termín platnosti TK (TK+EK):*
Termín platnosti EK:**
**(vyplňte, len ak sa líši od termínu platnosti TK)
Mobil (SR):  
E-mail:
Upozorniť:* SMS E-mail SMS + E-mail
Opíšte kontrolný reťazec:*