Technické kontroly malých motocyklov

§ 104 Vyhlášky MDPT SR č. 578 / 2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje povinnosť podrobovať aj motorové vozidlá kategórie L1e  (dvojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 ccm)
a L2e (trojkolesové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 ccm.

Malé motocykle (s evidenčným číslom) podliehajú pravidelnej technickej kontrole počnúc 1.7.2008!

Nechajte si skontrolovať Váš motocykel a vyhnite sa tak možným sankciám zo strany kontrolných orgánov (polície).