Zoznam kontrolných úkonov

Stupne klasifikácie:

A – bez chýb / ľahká chyba B – vážna chyba C – nebezpečná chyba


Kód Popis chyby

Druh chyby

100 Identifikácia a odchýlky vo vyhotovení vozidla
101 Evidenčné čísla A B C
102 Identifikačné číslo motora (typ) A B C
103 VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby) A B C
104 Odchýlky vo vyhotovení vozidla A B C
105 Farba vozidla A B C
200 Brzdová sústava
201 Prevádzková brzda – účinok A B C
202 Prevádzková brzda – súmernosť pôsobenia A B C
203 Prevádzková brzda – nábeh brzdného účinku A B C
204 Prevádzková brzda – výstražné zariadenie A B C
205 Prevádzková brzda – odstupňovateľnosť účinku A B C
206 Posilňovač bŕzd – činnosť A B C
207 Prevádzková brzda – zdvih pedálu A B C
208 Parkovacia brzda – účinok A B C
209 Parkovacia brzda – zdvih páky A B C
210 Odľahčovacia brzda A B C
211 Samočinná brzda prípojného vozidla A B C
212 Nájazdová brzda prívesu – činnosť A B C
213 Prevod prevádzkovej brzdy A B C
214 Prevod parkovacej brzdy A B C
215 Brzdové hadice a potrubie A B C
216 Tesnosť brzdovej sústavy A B C
217 Kľúče bŕzd – zdvih pák A B C
218 Brzdové valce A B C
219 Brzdové obloženie A B C
220 Kotúče, bubny bŕzd A B C
221 Spojkové hlavice A B C
222 Kontrolné prípojky A B C
223 Brzdová kvapalina – stav A B C
224 Tlak vzduchu – prevádzkový, ovládací, brzdový A B C
225 Obmedzovač brzdného účinku A B C
226 Protiblokovacie zariadenie (ABS) A B C
227 Zásobníky energie – vzduchojemy A B C
300 Riadenie
301 Mŕtvy chod volantu (celková vôľa v riadení) A B C
302 Plynulosť prenosu sily A B C
303 Stĺpik (čap) riadenia A B C
304 Volant (riadidlá) A B C
305 Prevodka riadenia A B C
306 Kĺby, páky a tyče riadenia A B C
307 Vôľa v kĺboch, riadiacich pákách a tyčiach A B C
308 Zbiehavosť kolies riadiacej nápravy A B C
309 Odklon kolies riadiacej nápravy A B C
310 Geometria kolies riadiacej nápravy – stav A B C
312 Posilňovač riadenia – činnosť A B C
313 Riadenie zadnej nápravy – stav A B C
400 Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
401 Predná náprava (vidlica) A B C
402 Kolesá – vôľa v zavesení A B C
403 Kolesá – vôľa v uložení A B C
404 Kolesá – pripevnenie A B C
405 Disky (ráfiky) A B C
406 Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer A B C
407 Pneumatiky – poškodenie A B C
408 Pneumatiky – hĺbka dezénovej drážky A B C
409 Predné kolesá – hádzavosť A B C
414 Zadná náprava (vidlica) A B C
415 Hnacie reťaze, ozubené remene a ich kryty A B C
416 Pruženie prednej nápravy (náprav) A B C
417 Pruženie zadnej nápravy (náprav) A B C
418 Tlmiče pruženia – stav A B C
419 Tlmiče pruženia – činnosť A B C
420 Stabilizátor A B C
421 Spojovacie hriadele a kĺby A B C
422 Náhradné koleso – stav A B C
423 Náhradné koleso – pripevnenie A B C
500 Rám a karoséria
501 Rám (nosná konštrukcia) – lomy, praskliny A B C
502 Rám (nosná konštrukcia) – spojenie dielov A B C
503 Rám (nosná konštrukcia) – korózia A B C
504 Sklopný stojan (motocykle) A B C
505 Nárazníky A B C
506 Zariadenie proti vklineniu malých vozidiel A B C
507 Kapota, veko batožinového priestoru A B C
508 Kryty kolies (blatníky) A B C
509 Lapače nečistôt (zásterky) A B C
510 Skriňa karosérie (búdka vodiča) A B C
511 Schodíky (stúpačky) A B C
512 Dvere A B C
513 Okná – otváranie a zatváranie A B C
514 Okno – zasklenie A B C
515 Ochranné kryty (motocykle) A B C
516 Stierače a ostrekovače skla A B C
517 Ostrekovače a stierače svetlometov A B C
518 Clona proti slnku A B C
519 Clona proti oslneniu (autobusy) A B C
520 Spätné zrkadlá A B C
521 Pridržiavacie tyče A B C
522 Sedadlá a lôžka A B C
523 Kotvové úchytky pásov A B C
524 Bezpečnostné pásy A B C
525 Núdzové východy (autobusy) A B C
526 Dlážka A B C
527 Bočnice A B C
528 Ochrana kabíny vodiča A B C
529 Nafukovací vankúš (airbag) A B C
530 Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely A B C
531 Nadstavba (pracovný stroj) A B C
600 Osvetlenie a svetelná signalizácia
601 Svetlomety – počet a umiestnenie A B C
602 Svetlomety – vyhotovenie A B C
603 Svetlomety – stav A B C
604 Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel A B C
605 Stretávacie svetlá – nastavenie A B C
606 Diaľkové svetlá – nastavenie A B C
607 Diaľkové svetlá – intenzita osvetlenia A B C
608 Predné obrysové svetlá motorového vozidla A B C
609 Predné obrysové svetlá prípojného vozidla A B C
610 Doplnkové a bočné obrysové svetlá A B C
611 Parkovacie svetlá A B C
612 Osvetlenie smerových tabuliek A B C
613 Svetlomety do hmly – počet a umiestnenie A B C
614 Svetlomety do hmly – činnosť A B C
615 Smerové svetlá – počet a umiestnenie A B C
616 Smerové svetlá – činnosť A B C
617 Výstražná činnosť smerových svetiel A B C
618 Hľadací svetlomet A B C
619 Zadné obrysové svetlá A B C
620 Brzdové svetlá – počet a umiestnenie A B C
621 Brzdové svetlá – činnosť A B C
622 Osvetlenie zadného evidenčného čísla A B C
623 Spätné svetlá A B C
624 Odrazové sklá a dosky zadného značenia A B C
625 Zadné svetlá do hmly – počet a umiestnenie A B C
626 Zadné svetlá do hmly – činnosť A B C
627 Pracovné svetlá A B C
628 Zvláštne výstražné svetlá A B C
629 Vnútorné osvetlenie A B C
630 Kontrolné svetlá A B C
631 Zásuvka (vidlica), spojovací kábel A B C
632 Denné svetlá A B C
700 Ostatné ústrojenstvo a zariadenia
701 Zvukové výstražné zariadenie A B C
702 Rýchlomer, tachograf A B C
703 Elektrické vedenia A B C
704 Akumulátor A B C
705 Palivová nádrž A B C
706 Palivové potrubie A B C
707 Motor a prevodovka – tesnosť A B C
708 Spojka, radenie A B C
709 Zariadenie na ťahanie vozidla A B C
710 Vykurovací a vetrací systém A B C
711 Vyznačenie obrysov vozidiel a ich súprav A B C
712 Zariadenie na spájanie vozidiel A B C
713 Poistné spojovacie zariadenie A B C
714 Ťažné oje prívesu A B C
715 Značenie niektorých údajov na vozidle A B C
716 Sklápacie zariadenie A B C
717 Hydraulické zariadenia A B C
718 Úpravy a doplnková výstroj, výbava A B C
720 Obmedzovač rýchlosti A B C
721 Obmedzovač rýchlosti – kontrola funkčnosti a nastavenia A B C
732 Tlakové nádoby (nádrže) s výstrojom A B C
733 Technická kontrola plynového zariadenia A B C
734 Technická kontrola elektrického trakčného zariadenia A B C
800 Spaliny, zvuk, odrušenie
801 Emisná kontrola A B C
804 Výfukové potrubie – vyústenie A B C
805 Výfukové potrubie – stav A B C
806 Hladina vonkajšieho zvuku A B C
807 Elektromagnetická kompatibilita A B C
900 Predpísaná a zvláštna výbava
901 Zdravotnícke potreby (lekárnička) A B C
902 Predpísaná minimálna výbava A B C
903 Výstražný trojuholník A B C
904 Hasiace prístroje A B C
905 Zakladacie kliny A B C
906 Nádoby na rezervné palivo a ich držiaky A B C
907 Plachta a oblúky A B C
908 Navijak A B C
909 Hydraulická ruka A B C
910 Zdvíhacie čelo A B C